Björn

Rovdjur

rovdjur björnrovdjur björn

Rädde sig den som kan!
(Bilden är arrangerad)

Björn

Björnen, ett mytomspunet kraftpaket. Människan har alltid haft ett förhållande till björnen som gav sig uttryck i avundsjuka, respekt och fruktan. Björnen liknar oss i flera avseénden. Den kan stå på bakbenen, den har ögonen riktade framåt, den diar sina ungar precis som vi. Björnen var också en mystisk varelse som försvann på hösten och kom åter fram till våren. Tack vare detta blev björnen en symbol för helande och återuppståndelse. Björnen litar främst till luktsinnet därefter till hörseln och sist till synen. Honan blir könsmogen runt 3 års ålder och hon födernormalt 1-2 ungar i december-januari, inne i idet. Björnen är allätare men lever i huvudsak av växtriket. Björnar i fångenskap har blivit upp mot 50 år gammla. Den väger normalt runt 80-110 kg men kan väga betydligt mer.

Den totala stammen uppgår till ca: 3225 individer. Antalet individer beror lite på vem man frågar, precis som antalet vargar. Ska man vara rädd för björnen? Nej, men man bör visa respekt för den om man har sån tur att man får se en. En björn som står på bakbenen anfaller inte och är inte aggresiv utan bara nyfiken. Den får lite bättre överblick genom att stå på bakbenen.

”Soptunnebjörnar” är problembjörnar som, om man inte kan skrämma bort dom, bör avlivas. Björnar som lägger sig till med ett felaktigt beteénde kan bli ett hot mot människor. Skulle det inträffa att en björn slår och dödar en människa inne bland hus så är det lätt till att piska upp ett hat som drabbar alla björnar, och det har björnen inte gjort sig förtjänt av. Se upp med vad som slängs på komposthögen och i soptunnan. Ett kräftkalas eller en surströmmingsskiva lockar även björnen!
Det är ofta människan själv som ställer till det för sig!

om vargar

Varg

Vargen, har i långa tider fått vara symbol för ondskan. Sagor och serietidningar har präntat in ett hat i människan mot vargen som inte riktigt stämmer med verkligheten. Till viss del kan man förstå hatet när hundägaren finner sin kamrat sliten i stycken eller när fårägaren finner sina får rivna av vargen. Stammen är på uppgående och vargens vara eller inte vara kommer att debateras länge framöver. Klart är att vargen är ett kraftfullt och vackert djur som kommit tillbaka, i vilken omfattning och utbredning återstår att se. Vargen är ett flockdjur och ursprunget till våra tamhundar. Vargen kan väga runt 50 kg, blir ca: 10 år gammal (16 år i fångenskap!), honan föder ca: 6 – 8 valpar och idag beräknas den totala stammen uppgå till ca: 300 individer. Antal individer beror lite på vem man frågar! I Dalarna 2012 finns det 24 revir alltså cirka 200 individer i enbart Leksands kommun finns det 6 revir således 52 individer. Den 21November 2012 har man konstaterat 13 föryngringar i Dalarna. Hur man då kan säga att det finns 300 individer i Sverige får inte jag att  att stämma. När ska våra politiker ta ansvar för en fungerande landsbygd.

Så här såg det ut 2005  Bingsjö-Svartnäs Vi har i vårt närområde ett vargrevir i skogarna mellan Åmot och Gruvberget. Reviret höll ca: tio vargar! Det skulle i så fall vara den största föryngringen i vilt tillstånd som är känd. Flocken är nu skingrad och någon ny föryngring 2003 kunde inte konstateras. Älgjakten i området blev hotad och tilldelningen hösten 2002 blev starkt refuserad! Vi har 2005 ett nytt revir, Amungenreviret, med sex individer och 03 2005 har alfaparet i detta revir förstes med sändare. Det ska bli intressant att följa dessa vargars utveckling.

Ska för söka att hålla denna sida aktuell Så kom gärna med uppgifter.

Ska man vara rädd för vargen? Nej, här gäller samma regel som för björnen. Man bör iaktta respekt och försiktighet när det gäller vilda djur i allmänhet och rovdjur i synnerhet.

om lodjur

Lodjur

Lodjuret, Sveriges lejon, och har funnits i Sverige i 9000 tusen år. Är en mycket vacker och smidig katt som på många håll gått hårt åt rådjursstammen. Den är en skicklig jägare som är mest aktiv tidig morgon eller sena eftermiddagar och kvällar. När lon söker viloplats blir det gärna någon hög sten eller klippavsats där den har god överblick. Lodjuret föder 2 – 3 ungar i ett klippgryt eller under en rotvälta. Ungarna föds blinda precis som hos tamkatten och får ögon först efter ca: 14 dagar. Ungarna diar modern i upp till 6 månader. Lodjuret blir 60 – 70 cm högt, är ca: 1 meter långt, har en kort svans typ ”Pelle svanslös”, och väger mellan 15 – 25 kg. Lon kan bli runt 15 år gammal och den totala stammen beräknas till ungefär 2000 individer 2012.

Vi har flera observationer på lodjur efter årets älgjakt.

Tänk på att rapportera alla rovdjurs observationer det har att göra med hur många individer vi får jaga
Rapporterar vi inte så finns dom inte enligt myndigheterna